חנות

פרסום 5 מאמרים

600 ₪ 500 ₪

בנק שעות - 20 שעות

4000 ₪ 3600 ₪

בנק שעות - 10 שעות

2000 ₪ 1850 ₪

פרסום מאמר אחד

149 ₪ 120 ₪

כתיבה ופרסום מאמר

400 ₪ 270 ₪

כתיבה ופרסום 5 מאמרים

1600 ₪ 1000 ₪